ZRÓWNOWAŻONA CZARNA PRZEDMIESZKA JAKO ROZWIĄZANIE EKOLOGICZNE

Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujący zaktualizowane wnioski ustawodawcze dotyczące odpadów w celu stymulacji przejścia recoblackEuropy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, co spowoduje zwiększenie konkurencyjności na rynku globalnym, wzmocnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a także utworzenie nowych miejsc pracy. Zaktualizowane wnioski ustawodawcze dotyczące odpadów definiują jasno określone cele w zakresie redukcji ilości odpadów oraz ustanawiają ambitną i wiarygodną długoterminową politykę w zakresie gospodarowania odpadami i ich recyklingu. Europa rozpoczęła proces przechodzenia z gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zamiast wydobywania surowców, ich jednokrotnego wykorzystania i wyrzucania nowa wizja obejmuje zupełnie inny model gospodarczy. W gospodarce o obiegu zamkniętym takie procesy jak ponowne wykorzystanie, naprawa oraz recykling stanowią normę, a odpady należą już do przeszłości. Głównym celem jest przekształcenie UE w zasobooszczędną, zieloną oraz konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną.

Firma Ampacet przyjmuje odpowiedzialność i przykłada dużą wagę do swego programu zrównoważonego rozwoju, a także stale pracuje nad rozwojem nowych, innowacyjnych i „zielonych” rozwiązań.

Obecnie firma Ampacet z ma przyjemność wprowadzić na rynek zrównoważony czarny Masterbatch RECO-BLACK 216 wykonany w 95+% z wtórnych (ang. REC – recycled) i odzyskanych (ang. RECO – recovered) surowców poużytkowych, tzn. z wtórnej polietylenowej żywicy nośnej oraz czarnego węglowego pigmentu odzyskanego z procesu poużytkowego recyklingu produktów gumowych, np. opon.

REC-O-BLACK 216 to opłacalny Masterbatch o doskonałej nieprzezroczystości, który spełnia wymagania UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Oprócz opisanych powyżej zalet, RECO-BLACK 216 znacznie ogranicza zużycie podstawowych surowców uzyskiwanych z paliw kopalnych, zwiększa równowagę ekologiczną produktów końcowych, zmniejsza emisje dwutlenku węgla oraz spełnia cele środowiskowe naszej firmy.

Masterbatch REC-O-BLACK 216 został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach elastycznych i sztywnych. Przy zastosowaniu w przypadku folii można go używać do ogólnego pakowania towarów przemysłowych i konsumenckich, a także do elastycznych zastosowań infrastrukturalnych.

Masterbatch REC-O-BLACK 216 można stosować w połączeniu z pochłaniaczem zapachów, tzn. Masterbatchem 1000258-E, w celu optymalizacji wykorzystania w produktach końcowych poużytkowych wtórnych żywic.

Po więcej informacji na temat zaprezentowanego asortymentu produktów zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem Ampacet lub pod adresem e-mail: marketing.europe@ampacet.com