AMPACET wprowadza zakres przyjaznych dla środowiska masterbatchy BIORANGE przeznaczonych do kompostowalnych bioplastów i zastosowań biodegradowalnych

W ostatnich dziesięcioleciach wiele krajów wprowadziło przepisy ograniczające sprzedaż lekkich toreb plastikowych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń spowodowanych śmieceniem i tworzywami sztucznymi. Jeśli nie zostaną usunięte w odpowiedni sposób, tradycyjne torby plastikowe mogą zanieczyścić drogi wodne, zatkać kanały ściekowe i znaleźć się w oceanach, a także zanieczyścić przyrodę i glebę, wpływając na siedliska zwierząt i stworzeń morskich. Nawet, jeśli są usuwane w sposób prawidłowy, ze względu na swoją dużą trwałość, plastikowe torby wymagają stuleci dla pełnego rozpadu (nigdy nie ulegają biodegradacji), generując przez długi czas wielkie ilości zanieczyszczających śmieci z tworzyw sztucznych.biorangeKonsumenci stają się coraz bardziej świadomi w zakresie ochrony środowiska, a właściciele marek inwestują w zrównoważoną politykę na rzecz „bardziej ekologicznego” wizerunku na rynku.

Doprowadziło to do opracowania i coraz powszechniejszego stosowania biodegradowalnych kompostowalnych tworzyw sztucznych, które stopniowo zdobywają udział w rynku lekkich toreb jednorazowych, a także innych nietrwałych zastosowań, ponieważ w przeciwieństwie do rozwiązań oksydegradowalnych są one uważane za zrównoważone rozwiązanie będące alternatywą dla tradycyjnych tworzyw sztucznych

Biorąc pod uwagę kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, Ampacet z dumą wprowadza na rynek masterbatche serii BIORANGE kompatybilne ze stosowaniem kompostowalnych polimerów, zgodnie z normą EN 13432 (dotyczącą kompostowania), aby wspierać ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.

Masterbatche serii BIORANGE firmy Ampacet umożliwiają łączenie użyteczności tworzyw sztucznych (lekkość, odporność, względna niskokosztowość) z możliwością całkowitego i pełnego kompostowania końcowego wyrobu w zakładzie kompostowania przemysłowego.

Konwencjonalne tworzywa często mieszane z odpadami organicznymi (żywność, mokry papier i ciecze) sprawiają, że recykling jest trudny i niepraktyczny bez kosztownych procedur sortowania, oczyszczania i odkażania. Zamiast martwić się o recykling stosunkowo niewielkiej ilości tworzyw sztucznych, biodegradowalne wyroby końcowe wykonane z kompostowalnych polimerów oraz masterbatchy serii BIORANGE firmy Ampacet można mieszać z odpadami organicznymi, co umożliwia kompostowanie znacznie większej części odpadów stałych i czyni tę działalność komercyjnie opłacalną.

Podsumowując, masterbatche serii BIORANGE firmy Ampacet przyczyniają się do redukcji zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i tworzenia bardziej zrównoważonego świata.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub wysłać nam e-mail na adres: marketing.europe@ampacet.com.