AMPACET OFERUJE GAMĘ DODATKÓW BARWIĄCYCH DO FOLII TYPU STRETCH HOOD

 

Stretch Hood to stosunkowo nowy zautomatyzowany system pakowania palet. System ten oferuje co najmniej kilka konkurencyjnych korzyści porównując z stretch wrap czy też shrink STRETCH1hood.

Mówiąc ściślej, jest szybszy (możliwość pakowania prawie dwa razy więcej palet na godzinę w porównaniu z stretch wrap) oraz pozwala na znacznie lepszą ekspozycję i efekt wizualny w związku możliwością uzyskania doskonałej transparentności. Towary są zabezpieczone praktycznie ze wszystkich stron przed kurzem, wodą i promieniami UV dzięki dodatkom obecnym w folii. Stretch hood zaciska się na ładunku zarówno pionowo jak i poziomo, co zapewnia zwiększoną stabilność transportu i możliwość układania w stosy.

STRETCH4

Ampacet, dzięki swojemu doświadczeniu w produkcji dodatków barwiących do folii, proponuje także cały zakres kolorów do folii typu stretch hood.

Rodzaje dodatków rekomendowane przez Ampacet:

Antybloker – 102942

Folie mają tendencję do sklejania się i trudno je rozdzielić. Dodatek 102942 Antybloker Ampacet zawiera środek antyblokujący, wolną krystaliczną krzemionkę, która daje świetny efekt antyblokowania i STRETCH3zapewnia doskonałe właściwości optyczne w swojej klasie. Odpowiednio zaprojektowany rodzaj antyblokera, takiego jak masterbatch 102942 AB PE Ampacet, jest specjalnie przeznaczony do lepkich folii, takich jak stretch hood, ponieważ zapewnia niezwykle łatwe uwalnianie jej z urządzeń mechanicznych.

Slip – 10073 i 10090

Zarówno masterbatch 10073 jak i 10090 Ampacet zawierają slip wolno migrujący, co zmniejsza potencjalne problemy z nadrukiem i klejeniem. Produkty te zachowują najlepsze właściwości folii, gdy są stosowane w połączeniu z antyblokiem Ampacet 102942.

Antystatyk – 104355-E

Wyładowania statyczne mogą negatywnie wpłynąć na właściwości folii i powodować gromadzenie się oraz przyciąganie kurzu, co wiąże się z niepożądanymi konsekwencjami pod względem estetycznym. Nowy produkt 104355-Eis jest zoptymalizowanym, wysoce efektywnym antystatykiem, opracowanym specjalnie do folii typu stretch hood. Ma wysoką skuteczność przy użyciu EVA, jest bezaminowy i może być stosowany do opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Stabilizator UV – 10407 i 10561-E

Masterbatche stabilizujące UV Ampacet zostały opracowane w celu ochrony folii przed degradacją polimeru pod wpływem promieniowania UV podczas ekspozycji produktu w warunkach zewnętrznych. To dodatki UV stosowane w szczególności do różnorakich folii przemysłowych.

Bariera UV – 100645 i 104347

Polietylen jest niemal przezroczysty dla światła UV, a użyty w foliach stretch hood nie chroni towaru pod folią przed szkodliwym promieniowaniem między 200 a 380 nm. Po wprowadzeniu do folii STRETCH2dodatków barierowych UV będą on absorbować większość światła UV, które tym samym nie dosięgnie zapakowanych w folię towarów. Zarówno 100645 jak i 104347 zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby nie pogorszać przejrzystości folii.

104347 prezentuje bardzo niską migrację (do minimum ograniczone ryzyko „wykwitu” substancji aktywnej) nawet w przypadku najcieńszych folii. Oba produkty są dopuszczone do pakowania żywności, z pewnymi ograniczeniami.

Substancje pomocnicze – 103700

103700 Ampacet jest dodatkiem ułatwiającym proces wytłaczania dedykowanym do folii rozdmuchowych. Charakter jego składników aktywnych sprawia, że jest szczególnie przydatny, gdy stosuje się pigmenty oraz wypełniacze. Kiedy metallocene PE, powszechnie stosowany do folii typu stretch hood, jest wytłaczany przy dużych wydajnościach, pojawia się problem ze swobodnym przepływem tworzywa w układzie uplastyczniającym co z kolei ma bardzo negatywny wpływ na wygląd foli (pogorszenie transparentności i efekt skórki rekina). Substancje czynne zawarte w 103700 pokrywają metalowe części wytłaczarki oraz głowicy. To sprawia, że polimer może swobodnie przechodzić przez układ uplastyczniający, eliminując „efekt skórki rekina”,, zmniejsza w znacznym stopniu pojawianie się osadu na głowicy, poprawia wydajność i zapewnia korzyści ekonomiczne (oszczędność energii, wydłużenie żywotności maszyn). W przeciwieństwie do innych procesingów nowej generacji, 103700 nie pogarsza właściwości optycznych folii, dzięki bardzo niskiej zawartości fazy żelowej, przez co nadaje się do zastosowań gdzie efekt wizualny jest elementem krytycznym.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wyników badań i uzyskać bardziej szczegółowe informacje o produktach, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Ampacet.

CERTYFIKACJA ISO W AMPACECIE

Ampacet od kilku lat wprowadza zintegrowany system QSE, którego celem jest ciągłe doskonalenie działań firmy w obszarach:

– Satysfakcji klientów

– Bezpieczeństwa i higieny pracy

– Wpływu na środowisko

Aby zagwarantować implementację i wydajność tego systemu zarządzania, poprosiliśmy jednostkę z zewnątrz – AIB VINCOTTE ­– o jego zaopiniowanie, poświadczenie zgodności Ampaceta z normami ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007.

Proces ten obejmuje pierwszy audyt, po którym dostajemy certyfikat na 3 lata. Potem musimy przeprowadzać audyty każdego roku.

ISO1

System zarządzania jakością ISO 9001 dotyczy systematycznego i proceduralnego podejścia do zarządzania naszą działalnością. Jest on przeznaczony do wspierania firmy poprzez zapewnienie, że spełnia ona oczekiwania klientów, a jednoczesnym gwarantuje jednakowy poziom jakości i satysfakcji.

ISO2

System zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest systematycznym i proceduralnym podejściem do kontrolowania tych aspektów naszej działalności, które mają znaczący wpływ na środowisko.

ISO3

OHSAS 18001 to system zarządzania bezpieczeństwem i higieną, określający procedury kontroli i monitorowania zagrożeń, które mogą wyniknąć z codziennej działalności firmy. Ten system pozwala firmie być bardziej proaktywną niż reaktywną, dlatego skuteczniej służy bieżącej ochronie zdrowia i dobrostanu naszych pracowników.

ISO4

GMP (Good Manufacturing Practice/Dobra Praktyka Produkcyjna) to wymagany prawem zestaw procedur produkcyjnych względem materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (WE 1935/2004). GMP jest realizowana poprzez analizę ryzyka w oparciu o narzędzia HACCP (analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli). To pozwala nam na lepsze zarządzanie zanieczyszczeniami i śledzenie procesu produkcyjnego.

W lutym 2014 Ampacet otrzymał międzynarodowy certyfikat obejmujący wszystkie podmioty europejskie w zakresie ISO 9001.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i środowisko, poszczególne oddziały były certyfikowane oddzielnie:

 • Zakłady w Telgate i Busto (Włochy) były certyfikowane w marcu 2012.
 • Zakład w Messancy (Belgia) został certyfikowany w grudniu 2013.
 • Zakład w Telford (Wielka Bryt.) otrzymał certyfikat w kwietniu 2014.
 • Zakład w Luksemburgu i Ampacet Europe SA otrzymały certyfikaty we wrześniu 2014.
ZAKŁAD ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 GMP
Messancy (B) TAK TAK TAK TAK
Dudelange (L) TAK TAK TAK NIE
Busto Garolfo (W) TAK TAK TAK TAK
Telgate (W) TAK TAK TAK TAK
Telford (WLK. B.) TAK TAK TAK TAK
Warsaw (P) TAK grudzień 2014 grudzień 2014 TAK
Tver (R) NIE NIE NIE NIE

 

AMPACET PRZEDSTAWIA SWOJĄ NOWĄ OFERTĘ PET

Ampacet niezmiennie z pełnym zaangażowaniem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, a nawet więcej, rozwijając produkty i różnicując ofertę poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dla gałęzi przemysłów wykorzystujących materiały PET.

PET jest lekkim, wytrzymałym plastikiem o doskonałej przejrzystości, nadającym się do recyklingu. To jedyny materiał, nie licząc szkła, który ma wystarczające właściwości barierowe, aby nadawał się jako opakowanie do różnych soków i napojów gazowanych.

PET szybko stał się najchętniej wybieranym materiałem do przechowywania wielu cieczy, napojów zarówno niegazowanych jak i gazowanych.

PET1Nowe białe barwniki Ampaceta 713669-E (65%) i 713672-E (70%) do aplikacji PET są specjalnie opracowane dla rynków ISBM, IM oraz wytłaczania. Zapewniają one doskonałe krycie i wyjątkową biel, przy dozowaniu pomiędzy 1-3% zależnie od aplikacji.

Nowy produkt Ampaceta 7900007-E (czarny Masterbatch do aplikacji PET) jest specjalnie opracowany do zastosowania w wytłaczaniu, ISBM (wtryskowe wytłaczanie folii stretch) oraz formowania wtryskowego. Ten nowy produkt zapewnia wyjątkową jakość czarnego barwnika, dając doskonałe krycie i czarny kolor premium, przy jednoczesnym zachowaniu korzyści płynących z opakowania PET

PET2 Produkt 7000004-E jest nowym masterbatchem – barierowym poliesterem UV Ampacet, opartym na politereftalanie etylenu (PET).7000004-E jest przeznaczony do formowania wtryskowego i może być stosowany w wielu produktach (tj. domowych środkach czystości, higieny osobistej i środkach przemysłowych). Stosuje się go szczególnie do przezroczystych butelek PET, ale może być również używany w kolorowych butelkach PET, dodawany oddzielnie z kolorowymi masterbatchami.

Inną ważną cechą dodatku barierowego UV PET jest jego idealna zgodność z większością standardowych rodzajów PET obecnych na rynku, a przy tym brak wpływu na przejrzystość i kolor produktu końcowego.

PET3

Poza produktami już wymienionymi, Ampacet przede wszystkim rozwija i produkuje kolory do aplikacji PET, według indywidulanych potrzeb klientów.

Podsumowując, Ampacet może obecnie zaoferować i wspierać swoich klientów w pełnym zakresie produktów PET.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej oferty produktów, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Ampaceta.

Email: marketing.europe@ampacet.com

Website: www.ampacet.com

NAJWAŻNIEJSZA INWESTYCJA W NOWE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE W SERCU EUROPY

Rząd Luksemburga z zadowoleniem przyjął wiadomość o inwestycji Ampaceta w europejskie centrum dystrybucji w sercu Europy, które powstało niedaleko nowej siedziby firmy w regionie EMEA i jej zakładu produkcyjnego w Dudelange (Luksemburg) oraz zakładu produkcyjnego w Messancy (Belgia).

 EuroHub1

Nowe centrum dystrybucyjne, tzw. „Eurohub” został zbudowany przez S.O.L.E.I.L i oferuje wiele wspaniałych zalet:

 • Nowy budynek, dzieło sztuki architektonicznej, spełnia wszelkie wymagania Ampaceta, a także certyfikacji „BREEAM” (BREEAM wyznacza standardy najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania budowlanego). Nowy budynek będzie miał 2 wagi pomostowe (wjazd i wyjazd); zmotoryzowane drzwi dokowe, wszystkie wyposażone w podnośniki hydrauliczne i automatyczne uszczelniacze doków; tryskacze ESFR; czujniki wykrywania dymu i systemy przeciwpożarowe; izolację fasad i dachów (technologia „podwójnej skóry”) .
 • Nowe centrum dystrybucji znajduje się w południowej części Luksemburga. Oferuje bezpośrednie połączenia kolejowe do głównych europejskich portów morskich, bezpośredni dostęp do kluczowych autostrad (A3/A13) i jest obok dobrze wyposażonego terminalu kontenerowego.
 • 25 000 metrów kwadratowych, z 25 dokami dla ciężarówek.
 • W ramach tej dużej inwestycji w centrum dystrybucyjne Ampacetu stworzymy około 20 miejsc pracy w Luksemburgu (w tym dla osób dojeżdżających z Messancy), a także zatrudnimy dodatkowych pracowników na czas budowy.
  EuroHub2

Luksemburg leży w sercu europejskiej sieci drogowej i kolejowej, a tym samym zapewnia łatwy i płynny dostęp do europejskiego rynku konsumentów oraz centrów przemysłowych. Do zdecydowanej większości rynków UE można dotrzeć z Luksemburga zaledwie w jeden dzień.

EuroHub3

Nowa inwestycja zapewni nam większą niezawodność i wydajność, a także pozwoli transportować tysiące produktów bliżej punktu ostatecznego odbioru, co pomoże skrócić łańcuch dostaw. To bardzo ekscytujący projekt dla Ampaceta; dystrybucja jest istotną częścią każdej firmy handlowej. To fizyczny związek między przedsiębiorstwem a jego klientem. Spójność, niezawodność i jakość są czynnikami decydującymi. Nowe centrum dystrybucji będzie w całości obsługiwane przez Ampacet – dla naszej firmy to kamień milowy, 24-godzinna dostępność.

Giuseppe Giusto, Dyrektor Zarządzający Ampacet EMEA, powiedział: ” Centrum dystrybucyjne to nasza najnowsza inwestycja, która będzie nie tylko utrzymać nas w czołówce branży masterbatchów, ale także ułatwi rozwój naszej działalności”.

Otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego jest planowane na IV kwartał 2014.

AMPACET WRAZ ZE SWOIM FRANCUSKIM DYSTRYBUTOREM „GAZECHIM PLASTICS” UCZESTNICZYŁ W WYSTAWIE FIP 2014 W LYONIE

Przemysł tworzyw sztucznych we Francji jest usytuowany w dwóch głównych obszarach georaficznych, to: SteSigolène z dużą koncentracją głównych graczy w dziedzinie wytłaczania folii oraz Plastic Valley, niedaleko Oyonnax, miejsce spotkań głównych graczy (około 660 firm) w segmencie formowania wtryskowego.

Wystawa FIP organizowana w Lyonie odbyła w dniach 17­– 20 czerwca i była ukierunkowana na rynek formowania wtryskowego.

FIP

Ampacet Francja razem z „GAZECHIM PLASTICS” – lokalnym dystrybutorem, który ma mocną pozycję w dziedzinie formowania wtryskowego i jest naszym prawdziwym partnerem od wielu lat – mieli wspólne stoisko, które przyciągnęło dużą liczbę gości. W targach wzięło udział 700 wystawców.

To wydarzenie, które odbywa się co trzy lata, miało dla Ampaceta podwójny cel:

 • Zwiększyć naszą widoczność w segmencie formowania wtryskowego dla głównych konsumentów i kontrahentów.
 • Promować nasz asortyment razem z „Gazechim Plastics”, aby wzmocnić nasze partnerstwo.

Osobą odpowiedzialną za to wydarzenie był Jean-Michel Gaud, który korzystał z pełnego wsparcia ze strony Caroline Scheydecker, starszego koordynatora ds. Marketingu i Komunikacji. Caroline po raz kolejny zapewniła wspaniały projekt naszego stoiska, które zyskało duże uznanie.

Ampacet korzystał z dużej i dynamicznej przestrzeni Gazechimu; wystawa okazała się wielkim sukcesem pod względem pozyskania nowych kontaktów i była dobrą okazją do promowania naszej pełnej gamy produktów zarówno przed siłami sprzedaży dystrybutora, jak i przed klientami.

 

WNIES COLOR DO SWOJEGO ZYCIA

Od satynoych i opalizujących po metaliczne i pastelowe – Ampacet oferuje szeroką paletę pigmentów, aby zapewnić najbardziej unikalny pod względem estetycznym wachlarz kolorów „na zamówienie” i efektów specjalnych, wprowadzonych na potrzeby dodatków funkcjonalnych, jakich wymaga produkt końcowy.

Color Lines

Laboratoria Ampaceta dopasowujące kolor oraz urządzenia do formowania prototypów zapewniają, że klient otrzyma dokładnie takie kolory, jakich potrzebuje.

 •  Opalizujące
 • Metaliczne
 • Fosforyzujące
 • Z efektem granitu i marmuru

Ampacet posiada 6 zakładów produkcyjnych w Europie, które zaspokajają niestandardowe potrzeby klientów w zakresie barwników.

W 2014 roku Ampacet zainwestował w 3 nowe linie produkcyjne artystycznych kolorów w swoich zakładach w Telford (Wielka Brytania), Busto Garolfo (Mediolan) i Warszawie. Te inwestycje zostały poczynione w odpowiedzi na duży popyt rynku i dzięki nim Ampacet będzie mógł zapewnić klientom lepszą obsługę, ze względu na większą elastyczność i optymalizację swoich europejskich kolorystycznych laboratoriów, które dopasują odpowiedni kolor „na zamówienie” i zapewnią wsparcie techniczne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej gamy kolorystycznej Ampaceta, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub napisz do nas na: marketing.europe@ampacet.com.

 

 

 

 

 

WYWIAD „CEO MAGAZINE”: IDEALNY MIX

Od 1937 roku technologia masterbatchów Ampaceta zwiększyła wartość szerokiej gamy wyrobów z tworzyw sztucznych, poprzez nadawanie im odpowiedniego wyglądu i stosownej funkcjonalności. Koncentraty barwiące Ampaceta znajdują zastosowanie niemal w każdym procesie przetwarzania tworzyw sztucznych.

Ampacet zatrudnia obecnie ponad 1850 pracowników, jego globalna wydajność w produkcji masterbatchów wynosi przeszło 400 000 ton; ponadto Ampacet posiada 24 zakłady, które produkują barwniki, a do tego mają możliwość dopasowywania kolorów; ma także cztery główne ośrodki badawczo-rozwojowe na całym świecie w zakresie zarządzania jakością, obsługi technicznej, testowania analitycznego i rozwoju innowacji.CEO1

Giuseppe Giusto, Dyrektor Zarządzający na Europę, Bliski Wschód, Afrykę (EMEA), zechciał porozmawiać z „CEO Magazine” na temat rozwoju Ampacet Europe w ciągu ostatnich dwóch dekad, inwestycji i decyzji, które zostały podjęte, aby firma osiągnęła pozycję światowego lidera, którym jest dzisiaj.

„CEO Magazine”: Jak opisałbyś swoją podróż z Ampacetem?

Giuseppe: Po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej z dziedziny chemii przemysłowej spędziłem trochę czasu w Akademii Sił Powietrznych jako pilot podchorąży. Potem rozpoczęła się moja kariera w przemyśle tworzyw sztucznych.

Ampacet był obecny w Europie od 1986 roku; miał swój oddział w Belgii, w Messancy. A moja podróż z Ampacetem rozpoczęła się w 1989 roku. Firma była zainteresowana rozwojem biznesu związanego z barwnikami we Włoszech. I do tego zadania zatrudnili mnie jako menedżera regionalnego. To był naprawdę sam początek; Ampacet dopiero zaczynał tworzyć swoją sieć produkcyjną i dystrybucyjną w Europie.

Przez pięć lat byłem odpowiedzialny za rozwój dystrybucji na tym rynku, a także budowę struktury sprzedaży i zwiększenie portfela klientów firmy. Wraz ze wzrostem sprzedaży i rozwojem Ampaceta w Europie, w 1995 roku byliśmy gotowi otworzyć oficjalny oddział Ampacet Europe we Włoszech, z siedziba główną w Mediolanie.

Jednocześnie staraliśmy się zainwestować w spółkę w północnych Włoszech, która produkowała mieszanki plastikowe. To, krok po kroku, przeniosło mnie z czystej sprzedaży i działań technicznych do zarządzania operacjami, które rozszerzały moją wiedzę poprzez codzienne prowadzenie spraw, a także przyczyniało się do rozwoju oddziału, który obecnie jest drugim najważniejszym oddziałem Ampaceta w Europie.

W 2006 roku Ampacet poprosił mnie, abym się przeniósł do Luksemburga na stanowisko Dyrektora Generalnego Ampacet Europe i przejął odpowiedzialność za działania na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki. Ampacet nadal rozbudowywał swoją sieć produkcyjną, dokonując kolejnych przejęć w Wielkiej Brytanii i Polsce. Dzięki temu mamy w sumie pięć europejskich zakładów: dwa we Włoszech, jeden w Wielkiej Brytanii, jeden w Polsce i jeden w Belgii.

W 2007 roku zaproponowałem i zrealizowałem jedyne joint venture dla Ampaceta, budując nowy zakład produkcyjny dla kolorowych masterbatchów w Rosji, w Twerze, w partnerstwie z naszym lokalnym dystrybutorem, z którym współpraca do tej pory była bardzo udana.

CEO2

W 2013 roku zaproponowałem i ukończyłem budowę europejskiej centrali w Luksemburgu, która jest nie tylko zakładem produkcyjnym najnowszej generacji, ale również nowym Centrum Idei i laboratorium badawczo-rozwojowym. To była duża inwestycja, która pomogła umocnić nasza pozycję lidera w Europie. Teraz mamy w sumie siedem zakładów produkcyjnych w regionie EMEA i nadal szukamy nowych inwestycji oraz możliwości rozwoju produkcyjnego w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Do końca roku otworzymy też nowe centrum dystrybucji w Luksemburgu – ponad 25 000 metrów kwadratowych w samym sercu Europy – wzmacniając nasze możliwości w zakresie świadczenia usług. To bardzo ekscytujący projekt dla Ampaceta; dystrybucja jest istotną częścią każdej firmy handlowej. To fizyczny związek między przedsiębiorstwem a jego klientem. O sukcesie decyduje spójność, niezawodność i jakość.

Biorąc pod uwagę te różne etapy, co byś określił jako jedno z największych wyzwań, któremu musiałeś stawić czoło?

Giuseppe: Koncentrat barwiący jest trudnym, skomplikowanym produktem. To nie jest produkt końcowy ani surowiec. Sprzedajemy usługę. A nasza usługa ewoluuje wraz z trendami na rynku, więc musimy się wykazywać postawą proaktywną, przewidywać różne czynniki i podążać za nimi, jeśli chcemy mieć przewagę konkurencyjną.

Agresywna strategia, która została wdrożona, była bardzo dużym wyzwaniem dla Ampaceta, biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne, ale chcieliśmy pozostać blisko naszych strategicznych rynków, wspierać rozwój naszych klientów i zaspokajać ich potrzeby tak dobrze, jak tylko potrafimy. Wierzymy w ciągły rozwój i sukces na rynku EMEA i z pełnym zaangażowaniem robimy wszystko, by go osiągać.

W tym trudnym okresie nie zwolniliśmy żadnego pracownika ani nie zamknęliśmy żadnego zakładu, w przeciwieństwie do niektórych naszych konkurentów. Gdy sytuacja na rynku się poprawiła, byliśmy silniejsi i mogliśmy skutecznie, aktywnie i profesjonalnie reagować dzięki prowadzonym inwestycjom.

Niektórzy uważają, że jeśli przez długi czas pracujesz tylko dla jednej firmy, nie zdobywasz różnorodnego doświadczenia. W moim przypadku naprawdę było odwrotnie. Miałem wiele wyzwań i wiele różnych zadań w zakresie zarządzania, a moja misja jeszcze się nie skończyła.                  W Ampacecie nieustannie szukamy sposobów na zwiększenie naszych możliwości. Co roku zawsze będzie coś nowego – zakup, inwestycja, nowy rynek, który trzeba rozwinąć, i jeszcze więcej, więcej.

Ampacet rośnie na całym świecie, więc nawet sposób interakcji z kolegami i partnerami się rozwija. Zawsze musiałem stawiać czoło różnym wyzwaniom i dla mnie to jest istota tej pracy.

Jakie są najważniejsze wartości i zasady, które definiują Ampacet jako organizację?

Giuseppe: Rozwój i sukces w firmie nie zostanie osiągnięty, jeśli nie rozpoznasz, nie ochronisz i nie docenisz wartości swoich ludzi. W tym kontekście uważam, że pracuję dla bardzo szczególnej firmy. Ampacet jest spółką międzynarodową, ale to rodzinna firma. A to oznacza, że obowiązują w niej takie wartości jak w rodzinie, czyli szacunek dla drugiego człowieka i pomoc, żeby w pełni mógł rozwinąć swoje możliwości.

Ampacet chce, aby jego pracownicy czuli się dobrze, gdy przyjdą do pracy, i cieszyli się pracą dla tej właśnie firmy. Trzy lata temu Ampacet rozpoczął wdrażanie programu „A Great Place to Work”. Wspaniałe miejsca pracy są budowane poprzez codzienne relacje międzyludzkie. Kluczowym czynnikiem w tych relacjach jest zaufanie i wiara w to, co się robi. Ludzie powinni być dumni z tego, co robią; i powinni się cieszyć z tego, z kim to robią. Zaufanie jest wartością definiującą wspaniałe miejsca pracy – stworzone przez wiarygodność kadry menedżerskiej oraz poczucie, że każdy jest traktowany z szacunkiem i sprawiedliwie.

Wszyscy menedżerowie Ampaceta mają możliwość rozwoju umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej i zostali przeszkoleni w programie „A Great Place to Work”. Odbyli również indywidualne szkolenia, w jaki sposób poprawić swoje umiejętności zarządzania, pracując nad tworzeniem zespołów, które są wysoko wydajne i dobrze współpracują ze sobą, zgodnie z zasadami „A Great Place to Work”, którym dziś, mogę stwierdzić, Ampacet naprawdę jest!

I na koniec, co Ampacetowi przyniesie przyszłość?

Giuseppe: Ja jeszcze nie zakończyłem swojej misji i przyszłość dla Ampaceta przedstawia się bardzo jasno. Nadal będziemy rozwijać produkty i procesy, które przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania energii, wody oraz surowców, propagowania ekonomicznego wykorzystania zasobów nieodnawialnych, postępując zgodnie ze ścisłymi międzynarodowymi standardami ISO 14001.

Będziemy zachęcać do przestrzegania najwyższych standardów etycznych w odniesieniu do pracowników, klientów, dostawców, społeczeństwa i naszej planety. W ciągu ostatnich dwóch lat instalacje Ampaceta znacznie się poprawiły; zmniejszyliśmy wpływ naszej firmy na środowisko naturalne poprzez instalację systemu odzysku ciepła na liniach produkcyjnych – co pozwala na ogrzewanie hal i biur – oraz instalację paneli słonecznych dla ciepłej wody. Ampacet zwiększył swoją efektywność energetyczną o 12 procent i planuje dalsze zmniejszenie zużycia energii o 6 procent przed 2020 rokiem. Dzisiaj 71 procent zużywanej energii elektrycznej w naszych europejskich zakładach to zielona energia.

Przeszliśmy bardzo trudny okres z bardzo pozytywnym wynikiem. Ampacet będzie nadal rozwijać nasz rynek geograficznie, inwestując coraz więcej na rynkach wschodzących, które według nas są kluczem do naszego sukcesu w przyszłości. W ciągu najbliższych pięciu lat chcemy mieć na rynkach wschodzących taką samą sieć, jaką rozwinęliśmy w naszym tradycyjnym europejskim regionie w ciągu ostatnich 25 lat.

 

NOWY DODATEK AMPACETA NADAJE PLASTIKOWI WYGLĄD PAPIERU

Nowo opracowany przez Ampacet PAPERLOOK PE Masterbatch 1100170-E nadaje finalnemu produktowi wygląd i fakturę białego papieru, ale daje też przewagą ze względu na właściwości mechaniczne folii polimerowej. Dlatego otrzymana powłoka będzie miała zalety folii PE, takie jak:

 • niska przepuszczalność,
 • odporność na wodę i tłuszcz,
 • możliwość zgrzewania,
 • a wykorzystując właściwości papieru, takie zalety jak: sztywność, podatność na cięcie, trwałe zagięcia.PaperLook1

Masterbatch 1100170-E bazuje na polietylenie wysokiej gęstości. Zawiera wybrane wypełniacze i białe pigmenty umożliwiające dobre krycie w procesie wydmuchiwania i nakładania powłoki, a także odpowiednio miękkie i matowe wykończenie, bez wpływu na wrażenia organoleptyczne.

Właściwości folii stosowanej w trakcie badań laboratoryjnych znajdują się w przedstawionej tabeli.

PaperLook2

Powłoka 55 µm była wytwarzana w laboratorium, przy zastosowaniu 50% masterbatcha Ampaceta PAPERLOOK 1100170-E i 50% HDPE, MFI = 12 g/min (190 ° C, 21,6 kg).

Otrzymana powłoka foliowa jest matowa i zgodnie z oczekiwaniami wygląda tak jak papier. Poziom jej połysku jest porównywalny z połyskiem papieru celulozowego. Właściwości antypoślizgowe osiągnięte dla powłok uproszczą ich ostateczną konwersję.PaperLook3

1100170-E został zoptymalizowany, aby uzyskać konieczną wytrzymałość mechaniczną powłoki, niezależnie od wysokiego poziomu wypełniacza dodanego do folii.

Powłoka typu Paperlook jest dopuszczona do kontaktu z żywnością w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych (FDA).

Aby dowiedzieć się więcej na temat wyników badań i uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące produktu, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Ampacet.

AMPACET EUROPE SA WYGRYWA DLA LUKSEMBURGA NAGRODĘ W PRESTIŻOWYM KONKURSIE

Ampacet Europe SA z siedzibą w Dudelange, w Luksemburgu został mianowany Mistrzem Kraju w European Business Awards sponsorowanym przez RSM International; to prestiżowy konkurs wspierany przez liderów biznesu, naukowców, przedstawicieli mediów i polityki z całej Europy.

W konkursie European Business Awards, w tym roku organizowanym już po raz 8., wzięło udział ponad 24 000 firm z 33 krajów europejskich, a 709 firm z całej Europy otrzymało tytuł Mistrza Kraju, tym samym przechodząc do drugiego etapu.

Business Award

Giuseppe Giusto, Dyrektor EMEA: „Jesteśmy niezwykle dumni, że zostaliśmy wybrani jako Mistrz Kraju do reprezentowania Luksemburga w kategorii „Segment biznesu ponad 150M”. Ogólnie było 10 różnych kategorii, a z Luksemburga zostało wybrane 7 przedsiębiorstw. Konkurs European Business Awards jest szeroko znanym wydarzeniem, które skupia najbardziej dynamiczne firmy w Europie, więc nominacja do tego grona jest dla Ampaceta bardzo inspirująca. Teraz czekamy na drugą rundę kwalifikacyjną, w której będziemy mieli możliwość dokładniej wyjaśnić jurorom, w jaki sposób osiągamy sukces w biznesie”.

Firma Ampacet Corporation została założona w 1937 roku i działa w Europie od 1986 roku. Dzisiaj Ampacet należy do głównych producentów masterbatchów, jest obecny na całym świecie, posiadając łącznie 24 zakłady produkcyjne.

Ampacet to jedna z firm, które nadal inwestują w Europie w trudnym okresie kryzysu gospodarczego. Wciąż wierzymy w ten rynek i korzystamy z ciągłego wzrostu wolumenu, dzięki naszym bardzo konkurencyjnym zakładom produkcyjnym oraz dokonanym inwestycjom, takim jak:

 • budowa europejskiej siedziby głównej w Luksemburgu; ta bardzo duża inwestycja kosztowała +/- 35 milionów dolarów. W ten sposób Ampacet nie tylko rozwinął możliwości zakładu w Dudelange, ale także wzmocnił europejską i światową sieć, aby utrzymać i ugruntować swoją pozycję lidera w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki;
 • 6 nowych linii w Europie (Polska, Włochy i Wielka Brytania);
 • inwestycje strategiczne na rynkach MEA, których rozwój Ampacet uważa za istotny;
 • inwestycje rosyjskie – gdzie Ampacet ma duży udział w rynku – wzmacniające nasze lokalne przywództwo i stale podnoszące jakość naszych usług na rynkach lokalnych.

Najnowsza inwestycja Ampaceta to budowa europejskiego centrum dystrybucji w sercu Europy, niedaleko od nowej siedziby i zakładu produkcyjnego w regionie EMEA w Dudelange, w Luksemburgu i zakładu produkcyjnego w Messancy, w Belgii.

Inwestycje Ampaceta zostały dokonane w krytycznym momencie, ale nasza firma chce pozostać blisko swoich strategicznych rynków, wspierać rozwój klientów i zaspokoić ich potrzeby, najlepiej jak potrafi. Ampacet wierzy w dalszy rozwój i sukces na tych obszarach geograficznych, a nawet traktuje to jako swoje zobowiązanie.

Adrian Tripp, prezes European Business Awards, powiedział: „Gratulacje dla Ampacet Europe SA, to wielkie osiągnięcie zostać Mistrzem Kraju; życzymy im powodzenia w kolejnym etapie. Konkurs European Business Awards staje się coraz bardziej wymagający, inspirując przedsiębiorstwa do większych starań, aby odnieść sukces, a także przyczyniając się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w całej Europie”.

Jean Stephens, prezes RSM International, powiedział: „Z roku na rok poziom trudności wzrasta, a rywalizacja jest coraz bardziej zaciekła, ponieważ przybywa różnej wielkości firm w różnych segmentach, chętnych, by walczyć w tym prestiżowym konkursie. Wraz ze wzrostem liczby zgłoszeń i krajów, w tym roku spodziewamy się naprawdę ostrej rywalizacji. Druga runda z pewnością będzie ekscytująca”.

Nasza firma ma wszelkie szanse znaleźć się w czołówce rywalizujących europejskich firm i liczy na Wasze głosy wskazujące Amapcet jako finalistę w 2015 roku.